Det har vært opphopning av avgasser fra kjøretøy ii Atlanterhavstunnelen sent i ettermiddag. Brannvesenets operasjonssentral sier til BN Vegtrafikksentralen er varslet, og at brannmannskaper har vært for å se på saken. Tunnelen ble ikke stengt.
damp
Mye eksos i Atlanterhavstunnelen sent i ettermiddag. Veitrafikksentralen som styrer viftesystemet er gjort oppmerksom på det ifølge brannvesenets operasjonssentral i Kristiansund.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her