Abyss A/S som driver undervannstjenester på oppdrettsanlegg og annet, fikk en ny arbeidsbåt i løpet av dagen. "Fjordlbris II" er den sjette båten i flåten, og er innkjøpt fra Bergen. To mann fra firmaet hentet båten og kom til Kristiansund torsdag.
jos 1

"Fjordbris II" på¨havna i dag. I motsetning til storparten av slike båter er denne bygd av stål og har litt andre sjøeegenskaper.( Foto: Abyss A/S)
jos 2

På bruen av nyanskaffelsen. F.v de to som hentet båten Kristoffer Pedersen og Johnny Skomsøy, Petter Gundersen og bedriftsleder Victor Jensen.
jos 3
8 meter bred er den nye båten som er utstyrt med kraftig kranutstyr. Litt utbygging av lugarkapasitenen skal nå foretas, men båten er fullt operativt. Det jobber to mann ombord og det er to skift opplyses fra Abyss.
jos4

Fører Kristoffer i maskinrommet der det er 2 Iveco dieselmotorer til framdrift , hver på rundt 400 HK.