Alle fartøyer til undervannselskapet Abyss A/S som holder hus på ex Sterkoder verft i Melkvika var samlet på havna i formiddagstimene tirsdag. Etter det vi får opplyst var det fotografering av alle arbeidsbåtene samlet i havna som foregikk. Bildene skal være i forbindelse med havbruksmessa som går av stabelen senere i år.
flotillen
Hele flåten til Abyss gjennom Nordsundet klokken 9 . Det kan blir lenge til neste gang Abyss-Flotiljen blir å se samlet igjen.