I går kveld var det bygdearrangement i forsamlingshuset på Lillemork på Innersiå. Eller Solsiå som er gjengs oppfating av folket der. Her skal man reise å lære hvordan en flott kveld skal organiseres står det på Facebook. Det var servering av mat og kaker, og velforeninga hadde skaffet til veie et stort band med hele 7 musikere.
pkg  inn
Fra lokalet i løpet av lørdagskvelden. Det er ofte sammenkomster her. Aktiv velforening i Fagerengbogen.
pkg 1
Hele 7 musikere og sangere var hyret inn. "Siste sjanse" kalte de seg visst fikk vi vite "utfær nåva". Per Kvarsvik helt til høyre iallfall.