Undersøkelsene Fylkeskonservatoren har satt i gang på Averøya i forbindelse med framtidig trasé for gang/ sykkelvei fortsetter. 
700500 bae
Her på Hoel der flere felt er gravd opp i 20 cm dybde. På denne dybden kan man finne spor av virksomhet fra jernalderen, d.v.s fra 500 år f. Kr til år 0. Et par hundre meter unna på nedsiden av FV 64 fant man i august kokegroper fra denne tiden.
hoel 1

Eivind Magnus Færøy Krag fra Fylkeskonservatoren skisserer opp den ene gropen ved veien på Hoel i august. Den lå om lag 20 cm under overflaten. Anne Margrethe Scheffler ved det andre gropfunnet i bakgrunnen. Det var tydelig brent kull på begge funnstedene.