Da er rønebbterna kommet til Nordmøre. Vanligvis er den sett her i distriktet rundt 17.mai, og det ser ut til å passe bra. Også tyvjoen har meldt sin ankomst 20. mai ute på Atlanterhavsveien.
tern 1
Rødnebbterne i dag ved fiskebruene. Ingen fugl trekker så langt som slike terner. De flyr helt fra Antarktis og opp til Norge.
tern 2
Her et par av arten mandag kveld.
tern 3
Også tyvjoen var på vingene i kveld. Det er en fugl som plager andre fugler til å slippe fangsten de har fått tak i. Den overvintrer ved kysten av Afrika.
tern 4
Her et par på bergene på Eldhusøya like ved byggeplassen til det nye servicebygget på AH veien.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her