Bunkeren ved KFK banen der bussveien nå bygges er et imponerende byggverk. Hele 4000  50 kgs sekker med sement gikk med til byggingen av denne Regelbau 105 B neu, der betongforbruket lå på ca 500 kubikkmeter. Tak og yttervegger er 2 meter tykke. Endog golvet er 1 meter. Bunkeren var utstyrt med et tungt maskingevær MG 34. Denne bunkeren var ikke utstyrt med MG stilling for luftmål, noe som var på de to andre av denne type i Brunsvika/ Karihola. Luftmålbunkeren stod her 40 meter unna i egen ringstand-bunker. 
bunker 105
Betongbunkeren er 5,1 meter fra bunn til tak. Rundt regnet veier den 1150 tonn. Det er 12 mm armeringsjern i 20 cm ruter gjennom hele konstruksjonen. I tillegg kommer I bjelker i taket innvendig. Bunkeren skulle dekke angrep i marka mellom Brunsvika og Dalabukta. Det er tilsammen 8 slike bunkere av denne styrkeklasse B i Karihola. Med regimentbunkeren ved Karihola Barnehage( som er noe større) samt en Dobbetgruppen-Unterstand ved Morildveien  er det brukt rundt 11000 tonn betong bare til disse bunkerne.
bunker 105 b

Bunkeren ved KFK banen hadde et St merke som betyr Ständig. D.v.s. at den kunne motstå 500 kgs bombetreff på taket, der soldater kunne være sikkker med datidens våpenbruk. Slike St bunkere hadde gassikre dører ,flankeforsvarsglugger, radiosamband, telefonlinje og ovn. Det var 6 køyeplassser i denne type stilling.
buinker 105 s
Slik så maskingeværet ( MG 34) ut som kunne settes ut gjennom en 30-50 cm tykk panserplate. Det hadde kikkertsikte, og stod bom stille under skyting, noe som gjorde det til et meget farlig system. Hele lavetten med våpen kunne dreies inn i bunkeren når det ikke var i bruk. En panserkloss lagret i siden stengte skyteskåret. Gjennom taket var det montert et tykt panserrør som det stod et periskop opp gjennom. Under en link til en film slik periskop-systemet var i denne " MG- Kasematte Regelbau 105 b neu" i Karihaala Batterie"
bunker 105 c