I dag er det 40 år siden brua til Ekkilsøya på Averøya ble åpnet. Den er da like gammel som 3 andre  bruer som ble åpnet lenger vest og nord  i øyriket i 1973. Det ble en helt annen hverdag for befolkningen da disse bruene og tilførselsveiene ble bygd på 1970 tallet.
gule h
Brua vår 40 år står det på plakat med litt flagg og pynt rundt på Elkkilsøybrua i dag. i dag kjører man til byen på rundt et kvarter fra øya.  ( Foto: Hilde Husby Gule)

ekkils 2
Brua over sundet i en eller annen sammenheng. kanskje det er åpningen i 1973.( Fotograf/ kilde : Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her