Det er voldsomt til satsing innen petroleumsindustrien her i byen. På Vestbase holder Wenaas Entrepenør å sprenge seg ned i fjellet for å lage et testbasseng i forbindelse med Åsgårdfeltet. Det er Brødrene Røsand( Rausainn Bigg ) som er hovedentrepenør på et stort bygningskompleks som er den største enkeltkontrakten som er tildelt fra Vestbase.
halls 1
En 15 meter dyp grop i fjellet er under utdriving av Wenaas Entrepenør på vestbase-Øst.
halls 2
Her gruben der testbassenget skal ligge. Gravemaskinene blir små; det er litt av et prosjekt her som går for seg.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her