I lokalene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre henger en skipsidentifikasjonsplate fra Sterkoder i 1996. Hvordan og hvorfor den er havnet dit er ukjent, men skipet den har stått på er et større Sterkoderskip levert i 1996.

bygg p

Her er platen som er kommet på veggen til NSSN i Kristiansund som er fra Sterkoder.
bygg 1

Her er skipet, byggerummer 149 Sterkoder Umoe levert mai 1996 under navnet "Trangard" til et finsk rederi. Skipet var et Ro-ro skip og er 138,5 meter langt. (Foto: Bror Hustell AB/Mariehamn Finland.
bygg 3
I 2005 ble skipet ombygget til å frakte biler fra Kontinentet til landene omkring Østersjøen. Den heter nå " Auto Baltic" og er eid av Bore AB, et selskap på Åland (Mariehamn) i Østersjøen. Pr. i natt 17.oktober er Sterkoderskipet  i Bremerhafen i Tyskland. (Foto: Bore AB)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her