Auksjoner over dødsbo og annet er interessant for mange. En vet jo aldri hva man kan komme over det. Siste oppslag er fra Coop Farstad det det skal være auksjon på Bud den 14. juli. Så vet interesserte det.
budaiksjon