Direktoratet for forvaltning IKT har vurdert statlige, kommunale og fylkeskommunale nettsteder, og her er Aure kommune sitt nettsted kommet øverst på pallen i Møre og Romsdal samt tredje best på landsbasis. Kommunen i nordre Nordmøre får 6 stjerner, og for tilgjengelighet får de 94 prosent. Også for nyttig innhold er scoringsprosenten 94. Eneste minus er at nettsidene ikke er tilpasset mobile enheter, samt at dokumenter ikke er nedlastbare. 213 statlige og 446 kommunale og fylkeskommunale nettsteder har vært med i vurderingen.
aursd

Aure kommunes nettsted fikk toppscore i Møtre og Romsdal. Her fra den idylliske kommunen på nordre Nordmøre; Aursundet ved handelstedet Lurvika mot Grønvika. AURE HJEMMESIDE HER