En gigantmine er funnet rundt 10 meter fra gassrørledningen som går fra Kårstøanlegget til mottaksanlegget i Tyskland skriver NRK. Et fartøy med ROV oppdaget mina på 250 m dyp i juni i år. Nå ligger mina på et sted hvor dykkere ikke ferdes, men Forsvaret  skal fjerne denne i ausgust sammen med Statoil. havet var fullt av slike miner under krigen, og det lå blandt annet slike minefelt oppetter hele kysten. 
mine t
En slik mine er funnet ved gassledningen fra Kårstø til Tyskland." Feldpost ! _Kan nyetes av en ukjent  ! " har tyske mineleggere skrevet på den her. (Foto: Ukjent)
mine t 2
Mange slike miner fløt i land etter at vaieren hadde løsnet eller rustet av. Denne kom i land i Dalabukta i 1940. Minen her er det noe feil med, da flere utløserhorn er flatklemt at treffene med berghammere langs kysten. Normalt skulle den da ha gått av. Folk bråvåknet ofte på kysten da slike hornminer drev i land og gikk av i fjæra tett ved hus og heim.( Foto: Ukjent)
ronda t
M/S  " Ronda" tilhørende Ludwig Mowinchels rederi i Bergen var det første norske skip som gikk på mine og sank i forbindelse med krigen. Dette skjedde så tidlig som 13. september 1939 i Nordjøen på reise fra Antwerpen til New York via Kristiansand S. Skipet hadde 39 personer ombord, sju var passasjerer. 16 omkom ved forliset, derav to passasjerer. Thorleif Stene fra Kristiansund overlevde minespregningen. Han var også ombord i panserskipet "Norge" i Narvik da det ble torpedert 9. april 1940, men kom fra det med livet i behold som et under der også. ( Foto: Thorleif Stene 1988)