Statoil må levere en redegjørelse til Miljødirektoratet etter at store mengder kjemikalier, anslagsvis 3400 tonn har lekket ut på havbunnen på Njord A feltet. Bakgrunnen var undersøkelser av forhøyninger på bunnen som ble undersøkt i 2010, og som viste seg å inneholde all injisert masse fra perioden 1999-2006 som var lekket ut. Statoil ga ikke rapport om dette, og får nå krass kritikk av Miljødirektoratet. Selskapet må nå gi en redegjørelse til direktoratet innen 20. august. Njord A feltet suppleres fra Krisitiansund base  sammen med andre operatører.
dir
Hauger på 40 meter i diameter og i nærmere 3 meters høyde med kjemisk forurensing oppdaget på Njord A feltet uten noe som helst rapporetering til myndighetene. 10 liter olje som havnet i sjøen i 2011 er som et paradoks utførlig rapportert ( under) ( Foto: Miljødirektoratet)  
bravo