Aksjonen mot midlertidige boliger for vanskeligstilte som er foreslått ute i Myra, er foerløbig stoppet av ordføreren i Kristiansund. Aksjonsgruppen her samlet alle beboere med få unntak og motarbeidet planene som de mener ikke vil gagne området på forskjellige vis.

 

bol

 

Mange var samlet i Myra ved 17 tiden mandag.Her fikk vi vite at utbyggingsplanene er foreløbig stanset, og at ordfører Øien vil ha grundig informasjon i saken.
bol 2
Tommy Bakken har hatt en interessant kontakt i denne saken med ordfører Per Kristian Øien på sosiale medier i løpet av dagen.