Folk fra Fylkeskonservatoren er på Hoel i Averøy for å undersøke grunnen i forbindelse med framtidig gang og sykkelvei. Det er påkrevet slike undersøkelser i et hvert inngrep i naturen både over og under vann der utbygging skal skje.

ark 3
Anne Margrethe Scheffler og Eivind Magnus Færøy Krag fra Fylkeskonservatoren sa at dette ikke blir en omfattende undersøkelse slik som ble gjort i Fossvika ved Skretting/ steinbruddet, med en lettere undersøkelse langs traseen til den antatte gangveien som planlegges her.
ark hoel

En lokal liten gravemaskin med bred skuff er leid inn til oppdraget. 
ark 77

På denne vel 2 kilometer lange strekningen fra Hoel og forbi Bådalen Friskole er det bare kun 200 meter gangvei. Folk har lenge vært pådrivere for å få gang og sykkelvei her. Så spørs det da om kommunen er like dyktig som i Eide. 
ark 2
Her er ikke annen mulighet enn å gå ut i FV 64 for barna i området som skal på skolevei i Bådalen.