Natt til i dag fyrte noen av to batterier med Thunder drønn oppe på Sørsundbrua. Det tilsvarte 50 store smell klokken 02:30  som mange rundt havnebassenget skal ha merket godt ifølge en leser. Mulig var det valgseier-smell dette her. Med den uanmeldte geburtsdagssalutten i Omagata til 10.000 kroner friskt i minnet, skulle dette bli en bot som svir hvis det ikke var meldt da.
batterie5

Tomgodset lå ennå på brua tirsdag kveld ifølge en leser.( mobilfoto)