Det meldes om kraftig vind på Sunnmøre. Redningsselskapet har vært ute og reddet en småbåt, der de melder om 53 knops vind i kastene. 
52
Redningskøyta "Emmi Dyvi"som ligger her i sundet, har vært ute med mob- båt og reddet en grunnstøtt snekke. Det blåser storm i kasten. ved 12:30 tiden økte det også plutselig på kysten på Nordmøre. Et lite kraftig lavtrykk kan gi storm utover dagen også her.( Foto: Ålesund havnevesen)