For noen dager siden ble folk på Vevang oppmerksom på et veldig sjeldent syn på et jorde. En stor ansamling traner beitet der; en kjapp telling avslørte 67 fugler av denne arten. Tranen er en av de eldste fugler som har overlevd, de var også her for 60 millioner år siden. Slike fugler blir gjerne 60-70 år gamle. De holder helst til i myromårder i Trøndelag og Østlandet, men en liten stamme i Pasvik i Finnmark. Et par hekker på Averøya har vi registrert.
tra bn
Så mange traner ( 67) på et jorde på Vevang på Nordmøre  har vi aldri hørt om før. Ornitologisk sensasjon ?( Foto: Bjarne Frank Nygård)