Støyskjermen opp stigningen fra rundkjøringa i Vågen til Wilh.Dalls vei førhøyes med 1.30 m i 60 meters lengde.

Naboer er plaget med trafikkstøy her.Spesielt kjøretøy av tyngere type bråker mye opp denne stigningen.Enkelte boliger ligger bare 10 munna veien.