Den 11. september var det 70 år siden et større tysk skip med navnet " Anke" ble torpedert i Edøyfjorden søvest for Smøla. Skipet var på 3782 t og kom sent på kvelden nordover leia ut fra Kristiansund. To norske MTB båter, MTB 618 og 626 hadde da blitt slept fra Lerwick på Shetland av to hvalbåter "Horten" og " Risør" for å spare bensin. Rundt midnatt lurte de seg forbi den tyske kyststasjonen på Grip fyr, og gikk til Fjordprakkene, noen skjær sørvest for Smøla. Ved midnatt fikk de øye på et større skip, og sendte avgårde flere torpedoer der 3 satt skikkelig. Midt på natten våknet befolkningen på Edøya av voldsom skyting og drønn fra de tyske  kanonbatteriene der. Angrepet oppskaket befolkningen. MTB-båtene stakk av og kom velberget hjem til basen på Shetland.
ankeboot
"Anke" ved verftet i Skottland i 1912 da det var nytt. Skipet var solgt en rekke ganger og hadde navnet " Dole", " Iriston", " Oltul", " Ben Clune", " Maplegrove" og " Everhope". Russerne konfiskerte skipet og navnga det  " Transport 143" før tyskerne kom og innlemmet det i Rickmers Rederi i 1941 under navnet " Anke".
ankeboot 132
Her er omtrentlig posisjon ved Edøya sørvest for Kjønrøktflua på rundt 100 m dyp. Tekniske dykkere har de senere år vært ned på skipet. To omkom og 4 ble skadet under forliset. Skipet fløt i 30 minutter før det gikk til bunns. Posisjonen har vært kjent for fiskere i alle år. Det er dykkere fra Ålesund med teknisk utstyr som først lette etter flyvrak  som kom over skipet.
ankeboot 8
D-klasse MTB i norsk tjeneste. MTB 618 og 626 ble anropt med morsesignal fra den tyske marinestasjonen med bokstaven " G" fra Grip fyr, men de svarte ikke. Mulig så trodde vaktene at det var tyske fartøyer de hadde med å gjøre. Tabben der i gården var ikke å varsle videre inn til MSS Kristiansund. 
ankeboot 7
Flere fra Nordmøre tjenestegjorde ombord i disse MTB båtene. Blandt annet Jacob Sandøy fra Averøy var los og kjentmann, og Peter Siira fra Kristiansund var også med . Her mannskap på kysten kamuflert med nett i påvente av angrepsmål på båten Peter Siira var ombord på. Slik lå også torpedobåtene oppunder Haltvikbenkenpå Ekkilsøya da de senere torpederte hurtigruta " Irma" og lasteskipet " Henry" 16. februar 1944. Totalt senket nordmennee 27 skip, det 8 torpedobåter gikk tapt av krigshandlinger eller ulykker. I 1943 ble MTB 345 funnet skjult av tyskerne ved Bergen, og mannskapet ble overlevert det tyske sikkerhetspolitiet. De ble henrettet noe som etter krigen ble betraktet som en krigsforbrytelse. Sjefen for SiPo i Bergen, Hans Wilhelm Blomberg  gikk i dekning under kapitulasjonen, men ble funnet  og dømt til døden og skutt for denne krigsforbrytelsen den 10.januar 1946.( Foto: Peter Siira/ Fylkesfotoarkivet)
ankeboot 3
MTB 626 fikk som var med på torpederingen ved Edøya, fikk sin skjebne den også. Under en brann på basen på Shetland måtte både den norske 626 og britiske 686 skytes i filler i havna med kanoner for at ikke hele byen skulle ødelegges. Det ble en stor eksplosjon før de sank, og 7 britiske marinefolk omkom samt O. B. Grunnvoll på den norske MTB en. En minneplate er satt opp i Lerwick etter ulykken. Totalt disponerte Norge 21 slike båter.
ankeboot 2006
Edgar Aasheim ( gikk bort i 2006) husker godt alt drivgodt ved Edøya etter torpederingen i 1943. Han fant en dør med et flott messinghåndtak som han tok vare på. Dette ble benyttet på utgangsdøren i huset familen bygde på Nordlandet i begynnelsen av 1950 tallet. Håndtaket fra D/S " Anke" står der den dag i dag det.