Lakseoppdrettsanlegget på Hogsneset på Bremsnes har fått store dimensjoner. For kort tid siden ble det satt ut 4 nye merder her. Det er Lerøy Seafood sine anlegg. Området strekker seg fra Løkabukta i nord til utenfor fergeleiet på Bremsneskaia.
lakse 1
Fra den sydlige del av oppdrettet. Det er her de nye merdene er satt ut. Kristiansund i bakgrunnen.
lakse 2
Her fra den gamle klippfiskbrygga og innover fjorden.
lakse 3
Foringsflåten "Harald Hårfagre" som sender tørrfór gjennom lange rør på overflaten til alle oppdrettsmerdene.