Stikk-ut turen til Stavneset fyr ser ut til å være svært populær. Det er lagt til rette for grei adkomst her, uten noe klatring i det hele tatt. Venneforeningen holder stadig på ute på fyret med noe, enten det er vedlikehold som maling eller annet nødvendig. Noe lang tur ut hit er det ikke, 1, 8 km fra Futsetra.
feur 3

Det er alltid skikkelig og orden på ting i regi av venneforeningen for fyrstasjonen her på Stavneset rett over for Klubba i Kristiansund.
feur 1
Første fyr ble tent i 1842, og det var 170 års markering for det i fjor.
feur 2
Skal vi tro bøkene i kassen, som er 4. bok her i 2013, skal det med undertegnedes registreing i dag ha vært hele 8571 besøk her så langt.( boa)