Tradisjonen tro hadde Marit og Inge Rangøy på Rangøya i Averøy også i år en markering i låven på Frihetsdagen eller Veteranenes dag som det også heter nå. Her var det taler og sang samt bevertning. Denne dagen sitter godt i hos den eldre generasjon etter 5 års tysk styring av landet. 
rag 5

Fra låven på Rangøya der mange hadde møtt fram til markeringen.
rag 1
Kjente sanger ble sunget rundt bordene. Her fra v.Sigmund Stokke, Tore Gundersen, John Roaldsøy og Jostein Kronborg.
rag 3
Jostein Kronborg t.v f. 1937 snakket litt om krigstiden i Sveggesundet, og Trygve Risholm f.1922 fortalte litt om usikkerheten rett før krigen brøt ut.
rag 2

Arne Vikene husker bl.a. at de fikk prøve tyskenes geværer og skyte på lerkeskogen på Bremsnes mens de ventet på ferga til byen 7. mai 1945. Til høyre Ingrid Solem som leste utdrag av boka til Johan Kjønnø fra Averøya.
rag 4
Verten selv Inge Rangøy hadde en og annen saftig historie fra krigen slik han hadde fått hørt det. Til høyre Trygve Risholm.
rag 7
Romsdalsposten 9.mai da kapitulasjonen var et faktum. Dette skapte en enorm glede i folket i Norge som overgår alt annet i landets historie.
rag 6
Også nordmørsbyen var flaggprydet på dagen. Her Kaibakken mot havna.
oblaflagg

I Storskarven i Kristiansund hadde Øystein Blåsvær satt opp hele 4 falgg i anledning dagen. Han markerer i hvert fall  " Endelig er krigen over, vi er fri fra det tyske åk som i fem lange år har har tynget bygd og by med sitt terrorvelde" som Filmavisen mai 1945 utrykkelig fastslo i først eutgave etter kapiturlasjonen.
rag 8

Gammelskolen på Kårvåg som også sikkert fant fram flagget i maidagene 1945. Under et lite klipp fra markeringen på Rangøya.