Her er et annet lite bilde, en akvarell fra havnebildet før 1940. Det var spørsmål om hvor det  var fra, og det er Andåsbrygga i Sørsundet og sykehuset i bakgrunnen. Det var kunstrnesisk frihet før i tiden, men dette er nok området mellom Sørholmen og Storkaia.( Fra : Knut Kristiansen)
maleri