Direktorat for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) har tildelt Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) en utmerkelse for arbeidet de gjør. I år er det 20 år siden paraplyorganisasjonen ble opprettet. FORF har jobbet for at de ni medlemsorganisasjonene skal arbeide godt sammen. På landsbasis gjør de ofte en viktig jobb på tvers av alt og redder menneskeliv. Beredskapsmessig har noen medl. org.  for eksempel kortbølgesamband som virker når alt av VHF og nye nødnett bryter sammen. 
fff
Leder av FORF, Odd Kulø takker for Samfunnssikkerhetsprisen de fikk fra DSB. ( Foto: Facebook)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her