Ikke så mange møtte opp da vakttårnet fra 1808 på Varden, og som nå står ved klippfiskmuseet på Goma , ble innviet etter renovering onsdag kveld. Men det ble salutt for dagen og avduking av opplysningsskilt.
bc 1
Ikke store oppmøtet, men mange fulgte seremonien fra verandaer like ved. (Foto: Håkon Bloch)
bc 2
Konservator Odd Williamsen " forettet" for anledningen som vanlig.(Foto: Håkon Bloich)
bc 3
Sverre Svensen viste ”merket” i fjellet etter en kanonkule fra ”Slaget på Christiansunds red”.( Foto: Håkon Bloch)
bc 4

 Ruth Rangnes, leder i Klippfiskmuseets Venner avduket opplysningstavlen, så ble det servert forfriskninger.( Foto: Håkon Bloch)
bc 6

Offisielt ble dagen markert med ”salutt” fra en  morter som er en liten kanon som skyter opp i ca. 45 grader for å treffe noe som er i skjul.  Salutten ble svart med ”salutt” fra kanonene på Bauten (til sammen 4 skudd).Det var Sturla Kvalvik med familien som sto for. Kanonskytingen med tidsriktig antrekk.(Foto: Håkon Bloch)
bc 5
Infotavlen som ble avduket som i korte trekk forklarer det som foregikk i 1808 i Christiansund.(Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her