Fra en leser fikk vi to bilder av noen stoler og et bord som er arvegods. Hun lurer på om noen vet hvor gamle disse er.
age 1
age 2