Her litt fra Mellomværftet der det  nå er to trebåter på land. Fabrikklaget II er bygget i Rognan i 1947. Den var eid av Sildefiskernes Fabrikklag i Florø. Den var ikke direkte med i fiske, men brukt som fabrikkbåt. Den var en reisendebåt for å hente stykkgods og annet fabrikken trengte.
Båten eies nå av Tom Ivar Brate bosatt i Ålesund men har ”hybel” på Mellomværftet.
fbb 123

 

Den er bygget med en solid konstruksjon med tette doble spant, med andre ord bygget for hardt arbeid. Når det var dårlig fiske ble den brukt til å dra en større trelekter som ble fraktet rundt for å ta med tang som var skåret til fabrikker. Den fraktet også fulle laster med sildemelsekker til Vestlandske Felleskjøp ( i dag Felleskjøpet). Fraktet tømmer fra fjordene med lekter. Den opprinnelige motoren når båten ble bygd var en ”Volda semidiesel 22”. Ombygget i Fredrikstad like etter år 2000 med et dårlig resultat. Etter Florø kom den til Moltustranda før nåværende eier overtok. ( Tekst/ foto: Håkon Bloch)
fbb 1

M/K Fabriklaget II, Reder Tom Ivar Brate t.v. og slippmester Douglas Wilmot.¨R/S Solli helt til høyre. (Foto: Håkon Bloch)
fbb 2

Tom Ivar Brate t.v. får og hjelp av Douglas Wilmot ,for denne jobben ble mye større enn først trodd. Men det er gjennomførbart med ekspertisen på Mellemværftet. (Foto: Håkon Bloch)
fbb 3

Etter alt var fjernet måtte det høytrykkspyler og en ”kraftig sugebil” fra Vakumentreprenøren for  fjerne restene slik at det ble arbeidbart. Og som en ser er det mye ”råttenstokk”.  (Foto: Håkon Bloch)
fbb 4

Solli, RS 21 tilhørende Solli –Adventure i Isfjorden. Driver med turer ”toppturer og fjord”, Eies og drives av Erik Holo som er skipper, styrmann, kokk,
fjellfører og altmuligmann. Det er en Colin Archer skøyte bygget i 1908 på Larvik verft, 47 fot lang (14,25 m.)
Reservesjøyte fra 1939. Ombygd i 1942 med rorhus og innsatt motor og omdøpt til ”Anton Paulsen”.
Solgt til Losvesenet i 1948 og endra navn til L/B Grip, stasjonert på Grip. Solgt fra Losvesenet i 1968. Flere eiere til nåværende eier tok over båten i 1976. Han foretok en langvarig restaurering tilbake til den orginale formen uten rorhus som ble erstattet med styrebrønn. Det var 15 sjøyter av Solli/vardø-typen bygget mellom 1908 og 1921. Bildet er fra havna i Kristiansund ved tidligere anledning.( Foto: H. Bloch)