Jemar Norpower i Sørsundet skal levere arbeidsbåt til det nye seismikkskipet " Sanco Sword" som straks er ferdig til levering på et av sunnmørsverftene. En da en båt skal leveres til Sanco-rederiet. Om den skal på samme skip eller søsterskipet " Sanco Swift" er usikkert. 
mal 3

Her er den ene båten som er klar til levering. Den er på 30 fot. Båten skal kjøres nedover til Sunnmøre ved hjelp av egne mannskaper. Den andre båter er under motering i produksjonshallen. JN har fått et bra fotfeste innen slike båter. Endog er arbeidsbåter levert til Kina. Polyester og armeringsmatte legges for hånd  på bedriften, noe som gjør at kvaliteten i skroget blir helt fremragende.
mal 2
" Sanco Sword"er snart ferdig til levering fra Kleven på Sunnmøre. Her kommer det altså Jemar Norpowerbåt ombord.
mal 1

Forøvrig foregår det kurs i håndtering av slike båter for øyeblikket. Det er Western Geco som er et av verdens ledende seismikkfirma som med egne båter bruker anlegget til Jemar Norpower i Kristiansund til dette.