To elever fra Nordlandet Ungdomskole har denne uken hatt arbeidsuke ved Kristiansund Lufthavn Kverneberget. De har i løpet av denne uken vært innom de fleste firmaene som holder til på flyplassen. Fredag var viet til brannslukking. De fikk opplæring i bruk av mange typer slukkemidler ,og  øvde mot forskjellige branner.
Mannskaper fra Brannstasjonen på flyplassen (Avinor) hadde ansvaret for denne opplæringen.
barn 1
Inge Olsen ved Brann og Havariavdelingen i Avinor instruerer elevene . ( Foto: Håkon Bloch)
barn 2
Alle som får være med her blir vist hvordan vann virkwer på brann i matolje/ smult. Her  Henning Ove Lyngvik i aksjon med vannpøsa. (Foto: Håkon Bloch)
barn 4

F.v. lufthavnbetjent Henning Ove Lyngvik, to elever fra Nordlandet Ungdomskole og Teknisk leder Inge Olsen. (Foto: Håkon Bloch)