Det ble "Skjær-torsdag" i ordets rette forstand for de nye eierne av " Raana, rederiet Optiship A/s  fra Bømlo. Båten er solgt denne uken fra et annet firma til de nye eierne på Vestlandet. ferga var på tur " hjem2 da den havarerte på Braken i går." Raana" var i veldig bra stand opplyser en leser til Brunsvikanet. Salongene og innvendig var omtrent alt renoverrt, og tyngere mekaniske innretninger som stor hydraulisk kran var satt opp på dekk. Bare den kostet store summer får vi opplyst.
bremsnesfjord forlis
Her synker "Raana"- det var bare for slepebåtmannskapet å fire ut vaier i håp om den var lang nok for å bli med til bunns. Vaieren er festet til vraket. Om " Raana" skal heves blir vel en sak med Kystverket og eventuelt forsikringsselskap.( Foto: Redningsselskapet)
bremsnesfjord forlis 2
"Raana" slik den opprinnelig var da den ble bygd i 1957. den var i drift til 1985 da den ble solgt og etter hvert riggen om tiol arbeidsbåt. den har hatt en rekke eiere. ( Foto: Ukjent)
bremsnesfjord forl kart
De kjente vrak som nå ligger i Bremsnesfjord-området. (Forlist eller senket kontrollert)