23. oktober i fjor ble «Skandi Iceman» overlevert fra Vard Søviknes til Iceman AS/DOF ASA, Storebø. Ankerhåndteringsfartøyet er verftets byggenummer 799 og har design STX AH 12. Spekket med innovasjoner og optimalisert for arbeid under tøffe forhold i moderate isforhold  er det nye ankerhåndteringsfartøyet på oppdrag i spotmarkedet. 
455 dof
" Skandi Iceman" har vært å sett her i farvannene i det siste. I middagstiden torsdag seilte det inn til Kristiansund.