Hvor er Kårtjøinna i Karihola ? Det er kommet opplysninger at den er på østsiden av Sandholet, mens andre mener den er på vestsiden. Dammen ble mye brukt av de på St.Hanshaugen som badeplass på 1950-60 tallet. Etter at det ble boligfelt i Karihola på 1970 tallet, ble stedet kalt Trekanten. Hvor er det ? Er det dammen eller.......Noe å bryne seg på for de som var mye her.
kaar 1
Er dette Kårtjøinna i Karihola? Eller kalles den Trekanten i dag ? Eller ligger dammen to hundre meter lenger øst ? Se kart under.
kaar 2