Det er lekket ut diesel fra et kjøretøy på Nordlandet  noe som medfører glatt veibane. Især for tohjulinger kan dette være et problem opplyser politiet. Brannvesenet er tilkalt for å se hva som kan gjøres. Dieselen er dradd innover RV 70 av andre kjøretøyer, slik at det er diesel på veien helt inn til Byskogen får vi opplyst av en leser.
disel

Glatt grunnet diesel i veibanen på strekningen Nordsundet og innover mot Løkkemyra.