Utrykning til Bolga på Husøya til arbeisulykke ved et av anleggene der ved 17.55 tiden. Ambulanse, brann og politi er på vei. Etter det vi får opplyst er ambulansehelikopter rekvirert. Politiet opplyser det er en klemskade. Noe mere er ikke kjent ved 18:03 tiden.
ambu
baar
Arbeidsulykken har skjedd på et asfaltverk i Bolga. Redning er på stedet.  Oppdatert: Mannen er ikke alvorlig skadd opplyser politiet. Tatt med til sykekuset. Det var oppe på en av siloene her at uhellet skjedde. Det skal etter det vi vet være noe med en vaier og fot i klem. Mannen ble tatt ned med lift. (Leserfoto)