Det har vært et uhell med diesel på Vestbase. Ved en kai på østområdet er rundt ett fat havnet i sjøen, men noe aksjon skal ikke være satt i gang får vi opplyst.
vestbase
Det skal dreie seg om mindre mengder: rundt 200 liter. Et slikt utslipp vil fordampe før lenser kommer på plass.