Her skytes med saluttkanoner ved 11:30 tiden i Kristiansund for å ønske cruiseren " Silver Whisper" som skal legge til kai nå.
bom
"Siver Whisper" kom fra Sognnefjorden, og har besøkt Kristiansund før også.2.juli 2013 var den her en tur.
derk skip