Kåre Ellingsgård, tidligere fylkesmann,  professor i samfunnsøkonomi Arild Hervik og amanuensis Rasmus Rasmussen ved Høgskolen i Molde mener man er på ville veier med et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det var store folkemøter om dette her i Kristiansund, mens ingen i Molde har dradd  i gang noe slik aksjon. Nå ble det bestemt at det skal bygges et fellessykehus, men alt er veldig diffust. Nå vil enkelte beholde begge sykehusene istedet.
fell
Her fra 2010 hvor det var stor deltagelse i felles sykehus aksjonen. Les om innspillet i Romsdals Budstikke

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her