Kampen om hummeren tar nye vendinger. Etter det vi får opplyst ute fra strekningen Øksenvågen-Røeggen i Averøy, har det nå blitt et så stort problem med tyveri fra hummerteiner at det skal være utsatt mange viltkamera som observerer denne trafikken. 
teina bort
Kamera skal være satt ut langskyststrekningen Øksenvågen-Sveggen-Røeggen antyder en leser til Brunsvikanet. 
teina
Tyveri fra hummerteiner har vært et problem for mange i alle år. ( Foto: Bård Skjevling)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her