Ved småbåthavna i Dunkarsundet på Gomalandet, går det en molo ut til en holme med navnet Apotekerholmen. Er det noen som vet hva navnet kommer fra, spør en av våre lesere.
-Ved nærmere inspeksjon, kan man se tydelige tegn av kaianlegg, og et lite hus. Jeg har spurt folk på museet og kjentfolk i nærområdet uten å få noe godt svar. Hva jeg er bekjent, har det vært anløp av sjørøverskip her, men navnet Apotekerholmen er vel fra nyere tid!, kommer det på epost til BN. 
apo
Sikkert noen som kan gi svar om denne holmen midt i Småbåtlagets anlegg i Donkarsundet.