Det amerikanske “Heimevernet” har landet

STJØRDAL: I dag ankom tre store militære transportfly med 100 amerikanske "HV-soldater" fra United States National Guard (USNG) i Minnesota. Tilbake til USA tar de med seg over hundre HV-ungdommer og HV-soldater fra hele landet.

 
I år gjennomføres den 42. årlige utvekslingen mellom det norske Heimevernet (HV) og USNG fra staten Minnesota. Cirka 100 norske HV-ungdommer og innsatsstyrkesoldater har reist til Camp Ripley i Minnesota i USA, mens altså et tilsvarende antall amerikanske soldater har kommet motsatt vei.    
hv 1

.Over hundre HV-ungdommer og HV-soldater fra hele landet reiser natt til lørdag over til Minnesota. Med de samme flyene som fraktet 100 amerikanske "HV-soldater" fra nasjonalgarden i Minnesota til Norge.
Bildet viser alle  fra det norske HV som skal til Minnesota, og et lag med amerikanske soldater som nå gjør seg klare til vintertjeneste i de norske skoger.
 
Utvekslingen er kommet i stand først og fremst for å gi deltakerne fra våre to land flere militære kunnskaper, men også for at de skal få stifte nærmere bekjentskap med personell i de respektive "søsterorganisasjonene" på begge sidene av Atlanterhavet og bli kjent med lokal kultur. Heimevernsungdommene er "ikke-stridende" og gjennomfører et kurs i vinteroverlevelse, mens soldatene fra HVs lokale innsatsstyrker gis en skarpere militær utdanning.
hv 2

Senior Airman Avtiyonna Johnnson og Specialist Eliza Lopez er nettopp ferdig med en lang tur i et militært transportfly De to kvinnelige soldatene forteller at de virkelig ser frem til to uker med kulturell utveksling og vinterkurs i Norge.
 
- Nå skal amerikanerne få lov til å komme i orden og gjøre seg klar til to uker med trening og kulturelle opplevelser i Trøndelag. - Dette har vi gledet oss til og planlagt veldig lenge. Nå er vi i gang, smiler en strålende fornøyd sjef i Heimevernet i Midt-Norge, oberst Ebbe Deraas.
hv 3 flag

hv 4

Bilder fra  fjorårets utveksling. ( Alle bilder fra Kaptein Rune Haarstad)