Det vil alle med litt interesse for bunkere sikkert lure på. Inngangen her er til en større bunker på museumsfortet på Bud. Inngangen henger omtrent i løse luften, der det ble sprengt ut stein til moloen på Bud etter krigen. Selve bunkeren ligger faktisk under jorden rett foran ildledersentralen på fortet, og er altså ikke tilgjengelig. 
ergan mur
Her inngangen i betong som er sprukket grunnet uttak av stein her en gang i tiden. Bunkeren kan være en " Gruppenunterstand " for 15 mann. Det finnes også antennesjakter som kommer opp av jorden her. ( Foto: Bjørn o. Angvik)
ergan 1940 2
Her er oppsett med bilder fra 1940 og 2015; altså 75 år gammelt. Det øverste viser tyskere som tar bedehuset i Bud i bruk i 1940, og slik det er i dag. Tyskerne tok gjerne bedehus som forlegnin den første tiden før brakker ble bygd. ( Foto øverst: Ukjent)