Flytebrygga på Medahlsholmen har slitt seg i stormen vi hadde forrige helg. Den har lagt seg pent til i fjæra ved Kragenfallet. Om eierne vet om forholdet er ikke kjent.
brigge
Her har den lagt seg fint tilrette i fjæra der " alt" driver i land. 
brigge 2
 Nede til høyre hjørne kan det sees at brygga har slitt seg  ved kaia og er på vei ut.