Flytebrygga i Fisktrappa mistet ytterfortøyningene. Det kan skje ved at det er for store båter med mye vindfang eller at noen er borti tauet med propellen da dette ligger langt oppe i dagen. Havnevesnet grep inn og fikk flyttet kvalkjøttselegeren M/S Lyngøy til rekeplassen samt satt opp sperriger og tau til å holde bryggen på plass. Bra med rask inngripen fra Havnevakta.
brigg bloch
Flytebrygga av beong i Fisktrappa slet fortøyninger. Havnevakta ordnet opp. ( Foto: Håkon Bloch)