I dag 9. april er det 75 år siden 12000 tyske soldater fra forskjellige våpengrener klarte å invadere Norge ved et overraskelsesangrep mot  byer på kysten. Egentlig var det ingen overraskelse; 5 eller 6 ganger foreslo ministere moblisering av militæret, men det kom ikke på tale. En rekke tabber og tafatthet i regjeringen bisto tyskerne i angrepet, men det kom til en viss moblisering slik at Norge klarte å stagge tyskerne i dalfører og nordpå til 10. juni. Da kapitulerte norske styrker etter at allierte reiste hjem. 
emd 1
Den tyske krysseren " Blücher" ( rundt 205 m ) fotografert fra den lette krysseren " Emden" på vei mot Norge 8. april. Ombord i " Bliücher" og skipene som skulle innta Oslo var 2400 mann. Følgende styrke skulle innta Norge 9. april tidlig om morgenen: 

  • Narvik: 2.000 mann på ti jagere
  • Trondheim: 1.700 mann på en krysser og fire jagere
  • Bergen: 1.900 mann på tre kryssere, to torpedobåter og fem motortopedobåter
  • Kristiansand: 1.000 mann på en krysser, totorpedobåter og syv motortorpedobåter
  • Egersund: 150 mann på fire minesveipere
  • Arendal: 150 mann på en torpedobåt
  • Oslo: 2.400 mann på tre kryssere, tre torpedobåter og åtte minesveipere

 ( Foto: Wikipedia)
emd 2

Hvor mange som omkommet ved senkningen av "Blücher" er ikke mulig å være sikker på fordi det hersket stor usikkerhet omkring tapstaller som er oppgitt i de fleste kilder, de døde var integrert i totale tapstall uten å være skilt ut. Det var 2400 mann ombord på den tunge krysseren og de offentlige opplysninger var at "bare" tilsammen 320 hadde omkommet, 125 sjømenn og 195 soldater. Men deretter begynte det å ble vanskelig, alt fra minst 600 til 1200 skulle ha omkommet under forliset.

Det er en gåte om hvor mange skulle egentlige ha omkommet den 9. april da "Blücher" sank i Oslofjorden. Disse trehundreogtjue døde var trolige disse som var funnet og gravlagt, resten opptil minst fem hundre mer var om mulig på "savnet"-listen over de tyske tapene under Norgesfelttoget. Av naturlige årsaker i 1940 var man meget opptatt av å ha 100 % bekreftelse på egne døde inkludert etterlatenheter i tysk tapsberegnelse, et uformessig stort antall var meldt savnet i mangel på fysisk bevis tross indisier på disses død. At det skulle ha vært minst tusen døde, er kanskje litt for høyt- mellom 320 og 832 døde er mest sannsynlig, det kan ha vært fem hundre døde som lå i bunnen av Oslofjorden. Forøvrig er 12900 tyskere gravlagt i Norge 1940-1945. Tapene er mye større grunnet de som er savnet på skipsforlis o. a. 
emd 3
Tyskerne møtte motstand i dalførene fra norske tropper som fikk assistanse av allierte på forskjellige fronter, men 10. juni var krigen over for norges del. ( Foto: Ukjent)