Der er 70 prosent salg på La Rita klesbutikk på Bruhagen. Mye moderne og pent etter vår fattige forstand.

Dårlig sommer og salg msnge steder. Også her på Bruhagen. Kan gjøre et varp her egentlig.