På Omsundbrua har en henger blitt tatt av vinden og veltet litt før kl.15. Nødetater er på stedet.Ikke personskade opplyser NoRoOps.

Trafikken gpr i det  ene feltet.(Foto: Elisabeth Knutsen)