Ergan kystfort var i utgangspunktet et tysk hærkystbatteri som ble operativt fra høseten 1942 men var kommandomessig underlagt Seekommando Molde ved beskytning mot sjømål. I dag er det museumsfort. Nå har Putin vært og kjøpt seg kanon der. 
budiromsdal