Skipet " Siem Pilot"  skal gå til Middelhavet i slutten av mai. Oppdraget er å redde flyktninger i land i Italia. Norge vil ikke ha noen videre forpliktelser. Regjeringen har gitt Politidirektoratet ansvar for oppdraget, og væpnet norsk politi lede oppdraget. I tillegg skal det være mannskap fra Forsvaret om bord. Situasjonen i Middelhavet er alvorlig, og dette  er en EU-operasjon for å støtte Italias redningsarbeid i Middelhavet. 
middel
"Siem Pilot" til Middelhavet snarlig.Her Kristiansund i 2012. ET TANKEKORS ?